Liczba odwiedzin strony: 27593 Osób na stronie: 4
 

Wincenciak-Pospiech Aneta. Kancelaria
adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 176 poz. 1467 - Zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązany
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 13 września 2005 r.) Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia lub innym podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także w sprawie rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów. 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:   1)   ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;   2)   Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 3) );   3)   Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych - obowiązującą Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;   4)   Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzającą, zgodnie z przepisami o koordynacji, prawo do...
Monitor Polski 2000 Nr 33 poz. 694 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2000 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 października 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2000 r. (M.P. z dnia 24 października 2000 r.) Na podstawie art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2000 r. wyniosło 2.086,22 zł.
KRS 0000313479 - ELEKTROWNIE WIATROWE MIESZKO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ELEKTROWNIE WIATROWE MIESZKO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-09-17 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 182 02-670 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000313479
KRS 0000313477 - "STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PARTNERSTWO IZERSKIE"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PARTNERSTWO IZERSKIE" STOWARZYSZENIE 2008-09-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
300 59-620 UBOCZE GRYFÓW ŚLĄSKI LWÓWECKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
616-152-81-17 20828781 0000313477
KRS 0000313476 - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH SELECT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH SELECT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-09-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL.KRAKOWSKA 110/114 00-971 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000313476
KRS 0000313475 - ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-09-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LEŚNA 1 05-860 JÓZEFÓW OŻARÓW MAZOWIECKI WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000313475
KRS 0000313474 - "SOBACZYŃSKI" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SOBACZYŃSKI" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-09-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PABIANICKA 119/131 93-490 ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ M. ŁÓDŹ ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000313474
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Myszków HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Wincenciak-Pospiech Aneta. Kancelaria adwokacka
radca prawny śląskienotariusz śląskiekomornik śląskieagencja / skład celny śląskieuczelnia prawnicza śląskieprawnik śląskieprawnikReklama